Är det någon skillnad på biljon eller billion? Många nollor blir det!

I dagens läge florerar stora siffror i media och det är inte lätt att hänga med i svängarna. Kanske har du suttit och tittat på CNN:s ekonomiska rapporter och de pratar om Billions, sen tittar du på Aktuellt och de pratar om Miljarder och det är samma nyhet.

De svenska räkneorden härstammar från 1485 då den franske poeten Jacques Peletier lade till ”jarder” mellan ”jonerna”. Peletiers skala kallas den ”långa skalan”, medan den som bland annat används i USA och Storbritannien, som saknar ”jarderna”, kallas den ”korta skalan”.

Likheterna i de båda skalorna upphör redan efter en miljon som i Sverige efterföljs av en miljard. I USA och Storbritannien följs million av billion.

1 000 000 är en miljon i Sverige och one million i USA och Storbritannien.
1 000 000 000 är en miljard respektive one billion.
1 000 000 000 000 är en biljon respektive one trillion.
1 000 000 000 000 000 är en biljard respektive one quadrillion.
1 000 000 000 000 000 000 är en triljon respektive one quintillion.
1 000 000 000 000 000 000 000 är en triljard respektive on sextillion.

Helt klart är att det kan bli förvecklingar om man inte vet vilka länder som använder sig av den korta respektive den långa skalan.Länder som använder sig av den korta skalan av räkneorden:

Australien
Bulgarien*
Estland*
Filipinerna
Hong Kong (den engelskspråkiga delen)
Indonesien*
Iran*
Irland
Israel*
Lettland*
Litauen*
Kanada (den engelskspråkiga delen)
Nya Zeeland
Ryssland*
Singapore
Storbritannien
Turkiet*
USA

* länder som använder den korta skalan, men har miljard som bryter mönstret.Sen finns det länder som har helt egna skalor som till exempel Grekland som tröttnade på röran:
”εκατομμριο” ekatommyrio ”hundred-myriad” = Miljon; ”δισεκατομμριο” disekatommyrio ”bi-hundred-myriad” = Miljard; ”τρισεκατομμριο” trisekatommyrio ”tri-hundred-myriad” = Biljon; ”τετρκις εκατομμριο” tetrakis ekatommyrio ”tetra-hundred-myriad” = Biljard och så vidare.

Frågan är om grekerna gjort det lättare för sig själva och oss.

Fotnot:
 Även om denna publicerades redan 2009-03-25 så är den ständigt aktuell.