Fyra spelare straffas av Disciplinnämnden

Fyra spelare i HockeyAllsvenskan straffas av Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd. Det mest anmärkningsvärda är att IK Oskarshamns spelare Oscar Engsund endast straffas med två matcher efter att ha träffat en linjeman med ett slag.

Jeremy Boyce-Rotevall, Timrå, stängs av i tre matcher och får böta 3 000 kronor efter ha tryckt upp AIK:s Oliver Kylington mot sargen – vilket bedömdes som en checking from behind.

Skäl
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan samt en filmsekvens från händelsen. Jeremy Boyce-Rotevall har beretts tillfälle att yttra sig men har nöjt sig med att lämna sin inkomstuppgift.

Anmälan
Jeremy Boyce-Rotevall och AIKs spelare nr 88 jagade en puck som spelats ner från Timrås zon snett bakom målvakten vid sargen. Båda spelarna hade hög fart. AIK spelaren kom före Jeremy Boyce-Rotevall till pucken. Strax före sargen använde Jeremy Boyce-Rotevall sina händer och tryckte AIK-spelaren i ryggen. AIK spelaren tappade balansen och trycktes in i sargen bakifrån av Jeremy Boyce-Rotevall. Ingen skada uppstod.

Bedömning
Anmälan får stöd av filmsekvensen och nämnden anser därför att det är utrett att händelsen gått till såsom beskrivits i anmälan. Jeremy Boyce-Rotevall har alltså gjort sig skyldig till en tackling mot ryggen. Spelarna hade hög fart och tacklingen utdelades strax före sargen. En tackling mot ryggen under sådana omständigheter medför typiskt sett hög skaderisk och att skada inte uppstod kan snarast anses vara tursamt. Nämnden anser därför att tacklingen var vårdslös och att den ska bestraffas med en avstängning som motsvarar fyra matcher, inklusive den automatiska avstängningen. En av dessa matcher omvandlas till böter i enlighet med det system för kombinationsstraff som används i bland annat HockeyAllsvenskan.

Robert Carlsson, Södertälje, stängs av i två matcher och får böta 4 000 kronor efter en checking to the head mot en spelare i Björklöven.

Skäl
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Robert Carlsson samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan
En Björklövenspelare skulle starta ett uppspel från en position bakom eget mål. Strax efter att han passat pucken blev han tacklad i huvudet av Robert Carlsson som kom med fart för att checka på Björklövenspelaren. Kraften i tacklingen tar i huvudet först och Björklöven-spelaren blev liggande på isen.

Spelarens ord
Björklövenspelaren såg honom komma och han fullföljde tacklingen eftersom han ansåg att motspelaren fortfarande var puckförande. Strax innan tacklingen skickade motspelaren iväg pucken och blev väldigt låg. Björklövenspelaren borde varit bättre förberedd på att ta emot tacklingen. Tacklingen utdelades med axeln före och med skridskorna i isen.

Bedömning
Anmälan får stöd av filmsekvensen och nämnden anser därför att det är utrett att händelsen gått till såsom beskrivits i anmälan. Robert Carlsson har alltså gjort sig skyldig till en tackling mot huvudet. Eftersom motspelaren, såvitt nämnden vet inte blev skadad, och eftersom det inte finns några ytterligare försvårande omständigheter anser nämnden att påföljden kan bestämmas till en avstängning som i tid bedöms motsvara tre matcher, inklusive den automatiska avstängningen. En av dessa matcher omvandlas till böter i enlighet med det system för kombinationsstraff som används i bland annat HockeyAllsvenskan.

Oscar Engsund, Oskarshamn, stängs av två matcher efter slagsmål mot Västeråsspelaren Stefan Gråhns.

Skäl
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Oscar Engsund samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan
Efter skott mot mål när målvakten går ner för att blockera sträcker sig en Västeråsspelare för att slå in pucken i mål och träffar då lätt målvaktens plockhandske. Efter detta samlas spelarna för lättare gruff. Oscar Engsund och Stefan Gråhns väljer då att göra upp genom ett värre slagsmål. De slutar inte när linjemannen försöker gå emellan utan slår över huvudet på denne. Båda spelarna behåller handskarna under slagsmålet.

Spelarens ord
Det förekom tjafs under matchen i en tuff och tät match lagen emellan. Bråk uppstod mellan honom och Stefan Gråhns. Han behöll handskarna på under hela händelsen, väl medveten om konsekvenserna av att kasta dem. Han kan inte redogöra för hur många slag som utdelades, men de valde så småningom att avbryta det hela.

Bedömning
Genom domarens uppgifter, som får stöd av filmsekvensen, är det utrett att Oscar Engsund deltagit i ett relativt utdraget slagsmål. Filmsekvensen bekräftar vidare uppgifterna i anmälan att Oscar Engsund fortsätter att måtta slag trots att linjemannen försöker sära på dem och därigenom visar likgiltighet för risken att linjemannen blir träffad. Beteendet är inte acceptabelt. Sammantaget finner nämnden att förseelsen ska föranleda en avstängning motsvarande två matcher, inklusive den automatiska avstängning som följer vid matchstraff.

Stefan Gråhns, Västerås, stängs av två matcher efter slagsmål mot Oskarshamnspelaren Oscar Engsund.

Skäl
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Stefan Gråhns samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan
Efter skott mot mål när målvakten går ner för att blockera sträcker sig en Västeråsspelare för att slå in pucken i mål och träffar då lätt målvaktens plockhandske. Efter detta samlas spelarna för lättare gruff. Oscar Engsund och Stefan Gråhns väljer då att göra upp genom ett värre slagsmål. De slutar inte när linjemannen försöker gå emellan utan slår över huvudet på denne. Båda spelarna behåller handskarna under slagsmålet.

Spelarens ord
Han godtar i stort domarens beskrivning, men vill poängtera att det endast är Oscar Engsund som måttat slag över linjedomaren. Han kunde omöjligt kliva undan situationen eftersom Oscar Engsund spelat opolerat under matchen.

Bedömning
Genom domarens uppgifter, som får stöd av filmsekvensen, är det utrett att Stefan Gråhns deltagit i ett relativt utdraget slagsmål. Filmsekvensen bekräftar vidare uppgifterna i anmälan att Stefan Gråhns fortsätter att måtta slag trots att linjemannen försöker sära på dem och därigenom visar likgiltighet för risken att linjemannen blir träffad. Beteendet är inte acceptabelt. Sammantaget finner nämnden att förseelsen ska föranleda en avstängning motsvarande två matcher, inklusive den automatiska avstängning som följer vid matchstraff.